Økonomisk Bevissthet

Økonomisk bevissthet

Økonomisk bevissthet og privatøkonomi er mangelvare i det norske utdanningssystemet i dag.
Dette kan vi gjøre noe med. Svar på undersøkelsen og hjelp oss å finne den beste løsningen.

Velg alternativet som gjelder deg:

Elev ved videregående skole
Student
Lærling/Ung Voksen i arbeid
Sharing is caring 💪